Der kan være mange grunde til, at et barn har svært ved et eller flere fag i skolen. Det kan selvfølgelig være, at det er det faglige, der driller, og at lysten derfor forsvinder, når der skal laves lektier. Det kan også være, at faget bare ikke har barnets interesse, og at det derfor kan være svært at koncentrere sig om de opgaver, der skal laves. Endelig kan det også være, at barnet har udfordringer på grund af udviklingsforstyrrelser eller indlæringsvanskeligheder, der kan gøre det ekstra svært. Hvis man som forælder står i en sådan situation, kan det være utroligt hårdt og belastende at se barnet lide. Her kan det være en god idé at tale med barnets skole og forhøre sig om muligheden for at få ekstra støtte i skoleregi. Er det allerede iværksat eller ikke muligt, men man som forælder synes, at der er brug for noget mere eller andet, er der også mulighed for at få en privat lektiehjælper med indover. Her er det dog vigtigt at sikre sig, at den person, der skal undervise barnet, besidder såvel faglige som pædagogiske kompetencer.