Der kan være mange gode grunde til at man har brug for hjælp til online tekster. Det kan være der skal gennemses tekster til brug på nettet eller at man gerne vil have gennemlæst et manuskript. Et online tekstbureau kan hjælpe med både det faglige og grammatiske når det gælder udformning af tekster. Gode tekster kræver at man kender godt til målgruppen for teksten. Men samtidigt skal det være helt klart hvilket budskab man gerne vil have fremhævet gennem teksten. Et professionelt tekstbureau har erfaring med skriftlig kommunikation så man kan få hjælp til sine tekster.
Et online tekstbureau hjælper med mange former for skriftlig kommunikation.

Vi arbejder med skriftlige områder der vedrører oversættelse, transskribering og korrektur. På vores hjemmeside kan man se hvilke sprog vi oversætter til. Det kan fx. dreje sig om produkttekster, hvor der er salg til andre lande. Transskribering er at omsætte lydtale fra eks. interview til skriftligt materiale, hvor man så kan gemme disse skriftlige filer i arkivet. Korrekturlæsning er fx. gennemgang af rapport, artikler og manuskripter med henblik på formulering og grammatisk korrekthed.

Gratis tjek af skriftligt materiale

Et online tekstbureau som os tilbyder et gratis Text-Tjek. Dvs. vi tilbyder et uforpligtende tjek af virksomhedens skriftlige kommunikation. Vi analyserer teksterne, og samler vores iagttagelser i en rapport hvor man som virksomhed får retur. Derefter kan man selv arbejde videre med teksterne, eller lade os gøre arbejdet færdigt. Vi tilbyder også en mundtlig tilbagemelding, hvis man foretrækker det.
Vi glæder os til at hjælpe med online tekster. Tjek vores hjemmeside textservice.dk for mere info. Vi er klar ved e-mail eller telefon hvis der er spørgsmål til vores arbejde med skriftlig kommunikation.